Župnijska priprava na krst

PRIPRAVA NA KRST VAŠEGA OTROKA 2020
Župnijska priprava (za starše in botre)

Krstne nedelje:
– 12. januarja med drugo mašo, s pripravo v torek, 7. 1., ob 19.00 v župnišču,
– 9. februarja med drugo mašo, s pripravo v torek, 4. 2., ob 19.00 v župnišču,
– 8. marca med drugo mašo, s pripravo v torek, 3. 3., ob 19.00 v župnišču.

Na pripravo lahko pridete na kateri koli oznanjeni termin, ne glede na to, kdaj želite krstiti otroka.