Župnijska priprava na krst

PRIPRAVA NA KRST VAŠEGA OTROKA 2019
Župnijska priprava (za starše in botre)
Krstna nedelja:
– 10. novembra med drugo mašo, s pripravo v torek, 5. 11., ob 19.00, v Petrovem domu,
– 15. decembra med drugo mašo, s pripravo v torek, 3. 12., ob 19.00, v Petrovem domu.
Na pripravo lahko pridete na kateri koli oznanjeni termin, ne glede na to, kdaj želite krstiti otroka.